Samtal 

Vilket liv vill jag leva? Hur kan jag utvecklas i den riktning jag önskar? Hur kan livets svårigheter hanteras på bästa möjliga sätt? Hur kan jag förhålla mig till de saker som inte går att påverka? Vi erbjuder individuella samtalskontakter baserade på terapiformerna KBT och ACT, samt parterapi med utgångspunkt i IBCT. 

 

 

Vi hjälper till oavsett om det gäller en självutvecklande resa eller att behandla psykisk ohälsa. Hos oss kan du få hjälp med stressrelaterad ohälsa, depression och nedstämdhet, ångestproblematik, sociala svårigheter, sömnstörning eller relationsproblem.

 

 

Utbildning

Hur skapas en hälsosam arbetsplats? Hur kan kollegor och chefer kommunicera på ett tydligt sätt med varandra? Hur kan stress och utmaningar i arbetssituationen hanteras? Vi erbjuder såväl workshops som hela kurser med fokus stresshantering, kommunikation och problemlösning på en arbetsplats eller i en organisation.

 

Konsultation

Hur kan konflikter i ett arbetslag hanteras och lösas? Hur ska organisationen handskas med den förändringsprocess den står inför? Vad innebär ett gott ledarskap för mig, mina anställda och organisationens syfte? Vi erbjuder konsultationer och handledning med fokus konfliktlösning, organisationsstruktur, ledarskap och motivation.


Ni hittar oss på World Trade Center i Lund och Malmö.

Hedvig Möllers gata 12

223 55 Lund

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö