Skriv till oss här

 

Tänk på att utelämna detaljer av känslig/personlig karaktär när du övergripande beskriver ärendet nedan. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. 

OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.

Eller nå oss på...

 

Maria Heijbel: maria@heijbelpersson.se

För närvarande är Maria på föräldraledighet, vänligen kontakta Boel i första hand.

 

Boel Persson: 0760-518056 eller boel@heijbelpersson.se