Om oss


MARIA HEIJBEL

Psykolog Maria Heijbel

Hej!

 

Det bästa jag vet är att vara delaktig i utvecklingsprocesser där jag får frigöra resurser, hjälpa till att förverkliga önskningar och hitta verktyg att hantera svårigheter. En stor drivkraft är att bidra till resor mot ett gott liv - såväl på arbetet som i det privata - oavsett startpunkt. 

 

Ett sätt att göra detta är att driva Psykologbyrå Heijbel & Persson tillsammans med min kollega Boel Persson.

 

BOEL PERSSON

Psykolog Boel Persson

Hej!

 

Min drivkraft som psykolog handlar om att få vara med och guida resan till ökat välbefinnande för både grupper, par och individer. Detta med fokus på att uppnå inneboende potential, att öka känslan av mening och engagemang i tillvaron. Jag har ett stort intresse för människors motivation och värderingar, men också för mänsklig hållbarhet. Jag eftersträvar att utföra mitt arbete på ett avslappnat, engagerat och inspirerande sätt.


Boel och Maria är båda legitimerade psykologer med mångårig erfarenhet av arbete inom både privat och offentlig sektor. Deras samarbete började under studietiden där båda vid psykologprogrammet i Lund utbildades i  organisationspsykologi, PDT och KBT. Deras gemensamma intresse för arbetslivspsykologi och ett hälsofrämjande perspektiv förde dem samman i ett uppdrag gällande att förebygga sjukskrivningar till följd av stressrelaterad ohälsa.

 

Tillsammans och på egen hand har de sedan fortsatt att arbeta med individualterapi, internetterapi, parsamtal, handledning, utbildningar, kurser och andra gruppinterventioner. De har arbetat som ackrediterade KBT-behandlare, som primärvårdspsykologer och med konsultuppdrag riktade till organisationer. De är båda utbildade mindfulnessinstruktörer och kontinuerligt fortbildade inom KBT, ACT och FACT. Värt att nämna är att de båda arbetat med utredning och rehabilitering av smärta, hjärnskador och kognitiva svårigheter, liksom att Maria har erfarenhet av försäkringsmedicinsk utredning (AFU).